Viko Hùng Nguyên - Vì Nền Nông Nghiệp An Toàn

Chúng ta đang đứng trước những thay đổi rất lớn trong và ngoài nước nên cũng đang có nhiều tư duy rất mới trong nông nghiệp như nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, tuần hoàn,…; nông dân thông minh, chuyên nghiệp, khởi nghiệp…; nông thôn hiện đại, số hóa, xanh, truyền thống,… Cuộc sống thay đổi càng ngày càng nhanh, các vấn đề mới ngày càng xuất hiện nhiều và liên tục thay đổi.

Tư vấn hỗ trợ: HN - 0588.166.166 | HCM - 098.4871.186

Ban Lãnh đạo

Ngô Văn Hùng

Chủ tịch HĐQT

Lê Hữu Nguyên

Giám đốc

Phạm Trung Bắc

Phó Giám đốc