Tiếp tục siết chặt đăng ký thuốc BVTV, loại bỏ thuốc độc hại

Cục BVTV cho biết sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý đăng ký, khảo nghiệm thuốc BVTV; đồng thời rà soát danh mục, đề xuất loại bỏ các thuốc độc hại…

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022 ngày 5/7, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) cho biết 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã tập trung chỉ đạo điều hành công tác quản lý thuốc BVTV. Cụ thể, Cục BVTV tiếp tục siết chặt việc đăng ký thuốc BVTV, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng công tác khảo nghiệm thuốc BVTV; tăng cường kiểm soát việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV.

Cục BVTV đã xây dựng chính sách ưu tiên, khuyến khích đăng ký, sản xuất thuốc BVTV sinh học. Ảnh: Phạm Hiếu.
Cục BVTV đã xây dựng chính sách ưu tiên, khuyến khích đăng ký, sản xuất thuốc BVTV sinh học. Ảnh: Phạm Hiếu.

Mặc khác, Cục BVTV đã xây dựng chính sách ưu tiên, khuyến khích đăng ký, sản xuất thuốc BVTV sinh học; phối hợp với các hiệp hội, doanh thực hiện cam kết đẩy mạnh sản xuất, sử dụng thuốc BVTV sinh học, giảm thiểu việc sử dụng thuốc BVTV hóa học; tập huấn nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả.

6 tháng đầu năm, Cục BVTV đã thu thập thông tin, bằng chứng khoa học và tiếp tục rà soát toàn bộ Danh mục thuốc BVTV đang được phép sử dụng để loại bỏ các thuốc BVTV độc hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, môi trường.

Bên cạnh đó, Cục BVTV đã tham gia ký kết với 13 doanh nghiệp thuốc BVTV về chương trình “Hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả; phát triển sản xuất và sử dụng thuốc BVTV sinh học”. Đến nay, chương trình đã tập huấn được 167 lớp với 9.875 đại lý tham dự, 3.286 lớp với 148.617 nông dân tham dự. Các mô hình đã và đang triển khai trên một số cây trồng như lúa, ngô, rau màu, chè, cây ăn quả… với diện tích 621ha.

Đánh giá chung 6 tháng đầu năm 2022, thuốc BVTV (cùng với phân bón) được quản lý chặt chẽ thông qua phương thức thẩm định, kiểm soát có hiệu quả công tác đăng ký, công nhận lưu hành trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam và hài hòa với các nước trong khu vực. Đặc biệt, Cục BVTV cũng đã tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc BVTV sinh học…

6 tháng cuối năm 2022, Cục BVTV sẽ tiếp tục siết chặt và tăng cường công tác quản lý đăng ký, khảo nghiệm thuốc BVTV. Ảnh: Phạm Hiếu.
6 tháng cuối năm 2022, Cục BVTV sẽ tiếp tục siết chặt và tăng cường công tác quản lý đăng ký, khảo nghiệm thuốc BVTV. Ảnh: Phạm Hiếu.

6 tháng cuối năm 2022, Cục BVTV cho biết sẽ tiếp tục siết chặt và tăng cường công tác quản lý đăng ký, khảo nghiệm thuốc BVTV; đồng thời rà soát danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam và đề xuất loại bỏ các thuốc độc hại, nguy cơ cao để lại dư lượng trong nông sản.

Song song đó, Cục sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình “Phát triển sản xuất và sử dụng thuốc BVTV giai đoạn 2021 – 2025”; mở rộng xây dựng các mô hình liên kết, mô hình sử dụng thuốc BVTV sinh học, hỗ trợ người dân, nâng cao giá trị nông sản, thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng.

Ngoài ra, Cục BVTV sẽ phối hợp với các doanh nghiệp, hiệp hội thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất và sử dụng thuốc BVTV sinh học, giảm thiểu việc sử dụng các thuốc BVTV hóa học nhằm hướng đến một nền nông nghiệp sạch, an toàn và hiệu quả kinh tế.

Để thực hiện được những mục tiêu đó trong những tháng cuối năm 2022, Cục BVTV sẽ phối hợp với các địa phương và các cơ quan truyền thông để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sản xuất về sử dụng phân bón, thuốc BVTV để đảm bảo an toàn thực phẩm; đẩy mạnh ứng dụng IPM/IHPM, các tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ mới vào sản xuất trồng trọt…

Cục BVTV thông tin, tổng số lượng thuốc BVTV nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2022 là 3.794 lô (giảm 6,71% so với cùng kỳ năm 2021), với tổng trọng lượng thuốc thành phẩm nhập khẩu 42.662,13 tấn, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu 7.103,92 tấn thuốc BVTV (giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021), ước tính đạt giá trị hơn 70 triệu USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *